تکنولوژی و روش های نصب کفپوش

نوع چارچوبی که قرار است کفپوش چوبی روی آن قرار گیرد معمولاً به کیفیت سازه ، نوع کفپوش چوبی و نیاز مشتری بستگی دارد. هنگام تجهیز چارچوب و کفپوش چوبی باید دستورالعمل و نوع نصب کفپوش را دنبال کنید . ما قصد داریم که چارچوب های کفپوش های چوبی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند را به همراه مزایا و معایب آن ها بررسی کنیم :1. چسباندن کفپوش چوبی به سطح بتنی 2. چسباندن کفپوش چوبی برای آسودگی در روکشی کفپوش 3. نصب کفپوش چوبی با استفاده از تکنولوژی OSB یا روکش (Veneer) برای تسطیح بتن 4. نصب کفپوش چوبی بر روی پوشش 5. روش سیال در پوشش کفپوش چوبی که هرکدام را به ترتیب معرفی و بررسی خواهیم کرد.

نوع چارچوبی که قرار است کفپوش چوبی روی آن قرار گیرد معمولاً به کیفیت سازه ، نوع کفپوش چوبی و نیاز مشتری بستگی دارد. هنگام تجهیز چارچوب و کفپوش چوبی باید دستورالعمل و نوع نصب کفپوش را دنبال کنید . ما قصد داریم که چارچوب های کفپوش های چوبی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند را به همراه مزایا و معایب آن ها بررسی کنیم :1. چسباندن کفپوش چوبی به سطح بتنی 2. چسباندن کفپوش چوبی برای آسودگی در روکشی کفپوش 3. نصب کفپوش چوبی با استفاده از تکنولوژی OSB یا روکش (Veneer) برای تسطیح بتن 4. نصب کفپوش چوبی بر روی پوشش 5. روش سیال در پوشش کفپوش چوبی که هرکدام را به ترتیب معرفی و بررسی خواهیم کرد.

چهار‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | 12:10  0 نظر   301 بازدیددیدگاه خود را بیان کنید