چگونه طراح دکوراسیون خودمان باشیم

با استفاده از این نکات ضمن رعایت اصول اولیه در چیدمان، سلیقه شخصی مان را نیز می توانیم به کار گیریم. هر انسانی دوست دارد که دکوراسیون خانه اش متفاوت و جذاب باشد. با توجه به این که بعضی از افراد شغل و تخصص شان ربطی به چیدمان و طراحی ندارد، توصیه می شود اگر تصمیم دارند خودشان محل زندگی و کارشان را بیارایند، به نکات و اصول طراحی که در ادامه آمده است، توجه ویژه ای داشته باشند. البته این افراد نباید فراموش کنند اصولی که ذکر می شود، اصول تخصصی طراحی داخلی منزل نیست بلکه صرفاً نکاتی است برای چیدمان که باعث رضایت آن ها یا نزدیکان شان از نحوه چینش وسایل منزل شان خواهد شد. با استفاده از این نکات ضمن رعایت اصول اولیه در چیدمان، سلیقه شخصی مان را نیز می توانیم به کار گیریم.

با استفاده از این نکات ضمن رعایت اصول اولیه در چیدمان، سلیقه شخصی مان را نیز می توانیم به کار گیریم. هر انسانی دوست دارد که دکوراسیون خانه اش متفاوت و جذاب باشد. با توجه به این که بعضی از افراد شغل و تخصص شان ربطی به چیدمان و طراحی ندارد، توصیه می شود اگر تصمیم دارند خودشان محل زندگی و کارشان را بیارایند، به نکات و اصول طراحی که در ادامه آمده است، توجه ویژه ای داشته باشند. البته این افراد نباید فراموش کنند اصولی که ذکر می شود، اصول تخصصی طراحی داخلی منزل نیست بلکه صرفاً نکاتی است برای چیدمان که باعث رضایت آن ها یا نزدیکان شان از نحوه چینش وسایل منزل شان خواهد شد. با استفاده از این نکات ضمن رعایت اصول اولیه در چیدمان، سلیقه شخصی مان را نیز می توانیم به کار گیریم.

چهار‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | 15:37  0 نظر   293 بازدید


با استفاده از این نکات ضمن رعایت اصول اولیه در چیدمان، سلیقه شخصی مان را نیز می توانیم به کار گیریم.

هر انسانی دوست دارد که دکوراسیون خانه اش متفاوت و جذاب باشد. با توجه به این که بعضی از افراد شغل و تخصص شان ربطی به چیدمان و طراحی ندارد، توصیه می شود اگر تصمیم دارند خودشان محل زندگی و کارشان را بیارایند، به نکات و اصول طراحی که در ادامه آمده است، توجه ویژه ای داشته باشند. البته این افراد نباید فراموش کنند اصولی که ذکر می شود، اصول تخصصی طراحی داخلی منزل نیست بلکه صرفاً نکاتی است برای چیدمان که باعث رضایت آن ها یا نزدیکان شان از نحوه چینش وسایل منزل شان خواهد شد.

با استفاده از این نکات ضمن رعایت اصول اولیه در چیدمان، سلیقه شخصی مان را نیز می توانیم به کار گیریم.

آشنایی با عناصر بصری

در طراحی، ابزاری وجود دارد که به طراح کمک می کند تا به وسیله آن، آنچه در ذهن دارد، بیان کند. این ابزار، عناصر بصری هستند. از نقطه، خط و شکل گرفته تا رنگ و بافت همگی از جمله عناصر بصری اند. در این جا می خواهیم با بعضی از این عناصر و برخی قواعد که برگرفته از کاربرد این عناصر در طراحی داخلی است، آشنا شویم.

شکل :

نقطه ها، خط را تشکیل می دهند و خط شاخص شکل است؛ به بیان بهتر خط بیرونی یک شیء یا محیط آن را شکل گویند. در طراحی ۳ شکل اصلی وجود دارد. مربع، دایره و مثلث متساوی الاضلاع. هر یک از این ۳ شکل دارای ویژگی هایی مخصوص به خود است و به هر یک از آن ها حالت و خصوصیاتی نسبت داده شده است که یا به علت شکل ذاتی آن ها بوده یا به علت واکنش دستگاه فیزیولوژیکی روانی انسان ها یا به دلیل تعابیر خاص فرهنگی. مثلاً به مربع حالت بی حرکتی، صداقت، صراحت و مفهوم تفکر نسبت داده شده است و دایره بی انتهایی، گرما و محفوظ بودن را تداعی می کند. با ترکیب انواع این ۳ شکل اصلی می توان تصویر کلیه شکل های ممکن در ذهن بشر یا اشکال موجود در طبیعت را ساخت. در طراحی فضای منزل خود می توان با استفاده از احجام و تصاویر گوناگون که اشکالی متفاوت و متناسب با دیگر اشیا و وسایل دارند، تنوع و هماهنگی ایجاد کرد.

فضا :

در این جا فضا محدوده ای است که در دسترس کاربران قرار گرفته است. در طراحی داخلی، استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محیط بسیار مهم است. در طراحی داخلی باید رابطه درست انسان با فضا تعریف شود و در چیدمان وسایل دسترسی و میزان کاربری آن ها مدنظر قرار گیرد. بافت : بافت مشخصه ای از یک شیء است که با لمس کردن یا دیدن حس می شود. بافت می تواند نرم یا خشن، مسطح یا برجسته، زبر یا مخملین باشد. در طراحی ، بافت معمولاً بسته به عملکرد فضا تغییر می کند. چه بسا طراحی یک خانه نیازمند سطوحی نرم و منعطف باشد، اما فضای داخلی یک مکان عمومی چنین سطوحی را برنتابد.

رنگ :

رنگ یکی از خواص بصری اصلی است. در واقع هر چیدمانی از طریق رنگ معنا می یابد. همچنین رنگ نشان دهنده خصلت های روانی و روحیات افراد است. به کمک آن به آسانی می توان شرایط ذهنی مناسب را برای فضاهای مختلف به وجود آورد. مثلاً رنگ های مناسب اتاق خواب، رنگ های ملایم و سردی هستند که احساس آرامش را منتقل می کنند.

نور :

نور وسیله دیدن و از مهم ترین عواملی است که برای تعریف یک فضا به کار می رود. بدون نور، نه فضا معنی پیدا می کند و نه رنگ و بافت را می توان احساس کرد. نور جلوه ای دیگر به فضا و اشیا و ریتم خلاقانه ای به آن ها می بخشد. به طور مثال در فضای یک خانه، غذاخوری باید نور ملایم و گرمی داشته باشد. استفاده از این گونه اصول و نکات که اشاره ای کوتاه به آن ها شد در آرایش مکان زندگی ما بی شک مفید خواهد بود و ما را با دیدگاهی بهتر در آراستن محیط زندگی مان با توجه به علایق و توانایی هایمان یاری خواهد داد.


نقش تفکرات ترسیمی در فرآیند مثبت طراحی معماری داخلی بسیار مؤثر است.

رشد و ارتقای دانش مردم در جهت تناسبات انسانی،استفاده درست از فضا(فرهنگی،اقتصادی،مسکونی و …)ممکن می سازد تا انسان در جهت آرامش و امنیت خود چاره ای بیاندیشد.

اینکه چند درصد از مردمان ما آگاه به این امر میباشند،خارج از در نظر گرفتن فضاهای سنتی یک مشکل بسیار جدی است و اینکه نسل دانشگاهی و نوجوانان چند درصد از این نیاز را جدی دیده و برای آن گامی بر میدارند مشکل را دو برابر میکند.

تفکر بصری در جهت فرآیندی مثبت برای فعال سازی کاربری های این ماشین بسیار امر مهمی میباشد.

هدف اصلی استفاده درست از این ماشین میباشد.

در سال ۱۳۸۵ تا امروز رشد تحولات فضای معماری رو به افزایش بوده است و در حال حاضر برای رفع این مشکل نسبت به نیاز جامعه ،این مشکل بصری را تبدیل به ضرورت تغییر کرده است.

آموزش و پرورش در جهت شکل گیری و برنامه ریزی تعریف و تعیین ضرورت های اولیه،جامعه را سوق به کسب علم و دانش در این زمینه کرده است.

تغییر کاربری از فضای طراحی،فضایی بر مبنای تفکرات بصری تحت ضمانت دانش معماری میباشد که این تغییرات،سیر و کسب علم و مهارت انسان را با نیاز های متفاوت به سعی و کوشش در جهت تغییرات فضای داخلی کرده است.

رشته دکوراسیون و طراحی داخلی سعی بزرگی در این امر بوده است.

سؤالی که برای اغلب افراد ایجاد میشود این است که معماری چیست؟

آیا علم است یا هنر؟

معماری یک علم است و انسان اولیه، برای حضور خود در محیط به دنبال سرپناهی بود تا از خطر دور بماند. در طی قرون و پس از گذشت سالها این فرآیند دارای دگرگونی های فراوان بوده و هست.

معماری سازماندهی فضایی است که در شکل بنا و ساختمان حضور به عرصه دنیا گذاشته است.

معماری یعنی عمران و آبادانی و معمار به معنی آبادگر میباشد.

معماری ناشی از عوامل زیست محیطی-فرهنگی-اقتصاد نتیجه میشود که دارای نظم-تناسب-قرینگی و آرایش است.

سه واحد و ویژگی شامل استحکام و زیبایی و سودمندی معماری را شکل داده و به آن جان میدهد.

در جامعه نقش تاریخی و مذهبی دارد و در منطقه ای دیگر حضوری از جمعیت برای زندگی و آسایش.

به عبارت دیگر هر فضایی را معماری گویند که هوشمندانه با کاربر به حجم و نور و به واسطه ی نیروی درونی و برونی شکل میگیرد.

معماری یک فعل انسانی که در زمان و مکان مشخص دارای هدف خاصی میباشد که توسط انسان به شکل زیبایی خلق


دیدگاه خود را بیان کنید