حضور شرکت مبتکران صنعت سکویا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی وودکس

شرکت مبتکران صنعت سکویا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات و چوب، تجهیزات و صنایع وابسته که در مورخ 13 لغایت 16 بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار می گردد ، حضور داشته و امید دارد در جهت تبادل اطلاعات فنی-بازرگانی هرچه بیشتر و معرفی توان تولید و صادرات کشور مفید واقع شود.

شرکت مبتکران صنعت سکویا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات و چوب، تجهیزات و صنایع وابسته که در مورخ 13 لغایت 16 بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار می گردد ، حضور داشته و امید دارد در جهت تبادل اطلاعات فنی-بازرگانی هرچه بیشتر و معرفی توان تولید و صادرات کشور مفید واقع شود.

پنج‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ | 11:20  0 نظر   777 بازدید


شرکت مبتکران صنعت سکویا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات و چوب، تجهیزات و صنایع وابسته که در مورخ 13 لغایت 16 بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار می گردد ، حضور داشته و امید دارد در جهت تبادل اطلاعات فنی-بازرگانی هرچه بیشتر و معرفی توان تولید و صادرات کشور مفید واقع شود.

منتظر حضور گرم شما در غرفه شرکت مبتکران صنعت سکویا هستیم.


دیدگاه خود را بیان کنید